Evaluarea opțiunilor de politici privind educația lingvistică pentru bulgari și ucraineni în Moldova

Evaluarea opțiunilor de politici privind educația lingvistică pentru bulgari și ucraineni în Moldova

Evaluation of Linguistic Education Policy Options for Bulgarians and Ukrainians in Moldova[EN]
Evaluarea opțiunilor de politici privind educația lingvistică pentru bulgari și ucraineni în Moldova[RO]
Оценка вариантов политик в отношении лингвистического образования для болгар и украинцев в Молдове[RU]


Evaluarea opțiunilor de politici privind educația lingvistică pentru bulgari și ucraineni în Moldova


Educația bilingvă este educația care se desfășoară în două (generic mai mult de două) limbi, cu alte cuvinte atunci când instruirea sau mediul de instruire se desfășoară în două limbi. Educația bilingvă se referă la întreg curriculumul al ciclului de învățământ sau la o parte a acestuia, în care proporția unei limbi față de alta diferă și se poate modifica în timp. Educația bilingvă nu înseamnă frecventarea de către elevi bilingvi a școlilor monolingve.

Pentru învățământul bilingv conținutul programului educațional și curriculum-ul ar trebui să fie compus din disciplinele existente în două limbi. Educație bilingvă începe atunci când mai multe limbi sunt folosite simultan pentru conținutul planurilor de învățământ și a curriculum-ului (științe, matematică, discipline sociale), și nu doar predarea limbii în sine. Un alt aspect al educației bilingve rezidă în scopul acesteia. Pe scurt, scopul educației bilingve este de a promova, menține, și cultiva persoanele bilingve existente și, în același timp, a oferi suport cuprinzător persoanelor bilingve prin cunoaștere profundă și profesională a mai multor limbi. Cea din urmă se numește bilingvism aditiv. Bilingvismul aditiv presupune adăugarea activă a cunoașterii unei alte limbi prin intermediul programelor educaționale. Bilingvismul aditiv este opus așa-numitului bilingvism substractiv, care presupune înlocuirea unei limbi cu alta, preponderent limba grupului dominant. În lumina acestor definiții doar bilingvismul aditiv ar putea fi cu adevărat clasificat ca educație bilingvă (multilingvă).

Modele bilingve. Având în vedere distincția clară dintre bilingvismul aditiv și bilingvismul substractiv, în continuare educația bilingvă se poate clasifica în baza obiectivelor sale. Modelele bilingve ar putea viza planificarea lingvistică a unui rol al limbii; ea poate avea o orientare ideologică pentru a obține diversitate lingvistică sau culturală în societate. Literatura de specialitate identifică trei grupuri majore de educație bilingvă: modele de tranziție, modele de întreținere și modele de îmbogățire.

Share: