Viziunea strategică a sectorului social în 2012. Ministerul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei

Viziunea strategică a sectorului social în 2012. Ministerul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei

Strategic Vision of the Social Sector in 2012. The Ministry of Social Protection, Family and Child[EN]
Viziunea strategică a sectorului social în 2012. Ministerul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei[RO]
Стратегическое видение социального сектора в 2012 году. Министерство социальной защиты, семьи и ребенка.[RU]


Viziunea strategică a sectorului social în 2012. Ministerul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei


Înţelegerea cauzelor şi consecinţelor variaţiei distribuţiei bunăstării prezintă unul dintre cele mai importante obiective ale sectorului social. Însă comprehensiunea trebuie însoţită de o viziune clară şi precisă asupra situaţiei curente în perspectiva acţiunii de viitor a Republicii Moldova.


Acest raport are scopul de a prezenta cadrul instituţional şi politicile curente aplicate în contextul unei viziuni proeminente de viitor. Acesta include descrierea şi analiza evaluării politicilor sectoriale principale şi cadrul instituţional existent. Capitolul II se axează de asemenea şi pe analiza bugetelor sistemului de protecţie socială. În capitolul III sunt descrise şi estimate componentele, programele şi politicile vizionare, sectorul social implicând acţiuni multidimensionale la toate nivelele de organizare a conducerii şi finanţelor. În acest sens, grafic este reprezentat care este şi care ar trebui să fie rolul şi poziţia tuturor actorilor decizionali principali din sectorul social. Un aspect mai detaliat al programelor şi subprogramelor divizate după categorii de beneficiari, pachete de programe şi distribuţia finanţelor poate fi găsit în Anexe.


Raportul are 3 obiective: 1) înţelegerea politicilor, programelor şi scopurilor acestora pentru fiecare grup beneficiar în parte (sub aspectul de beneficii, servicii, administrarea acestora, eficienţa parţială a acestora), 2) evaluarea eficienţei şi rezultativităţii politicilor şi programelor  3) crearea viziunii despre viitoarele programe şi politici care ar fi axate pe dezvoltarea socială, politici mai rezultative şi eficiente care ar face diferenţă pentru grupurile beneficiare.

Share: