Planificarea strategică sectorială: 2012

Planificarea strategică sectorială: 2012

Planificarea strategică sectorială: 2012[EN]
Planificarea strategică sectorială: 2012[RO]
Planificarea strategică sectorială: 2012[RU]
Planificarea strategică sectorială: 2012


Înţelegerea cauzelor şi consecinţelor variaţiei distribuţiei bunăstării prezintă unul dintre cele mai importante obiective ale sectorului social. Însă comprehensiunea trebuie însoţită de o viziune clară şi precisă asupra situaţiei curente în perspectiva acţiunii de viitor a Republicii Moldova.

 Acest raport are scopul de a prezenta cadrul instituţional şi politicile aplicate curente în contextul unei viziuni proeminente de viitor. Acesta include descrierea şi analiza evaluării politicelor sectoriale principale şi cadrul instituţional existent. Capitolul II se axează de asemenea şi pe analiza bugetelor sistemului de protecţie socială. În capitolul III, este descris şi estimat componentele, programele şi politicele vizionare, sectorul social implicînd acţiuni multidimensionale la toate nivelele de organizare a conducerii şi finanţelor. În acest sens, grafic este reprezentat care este şi care ar trebui să fie rolul şi poziţia tuturor actorilor cheie decizionali din sectorul social. Un aspect mai detaliat al programelor şi subprogramelor divizate după categorii de beneficiari, pachete de programe şi distribuţia finanţelor poate fi găsit în Anexe.

 Raportul are 3 obiective: 1) înţelegerea politicilor, programelor şi scopurilor acestora pentru fiecare grup beneficiar în parte (sub aspectul de beneficii, servicii, administrarea acestora, eficienţa parţială a acestora), 2) evaluarea eficienţei şi rezultativităţii politicilor şi programelor  3) crearea viziunii despre viitoarele programe şi politici care ar fi axate pe dezvoltarea socială, politici mai rezultative şi eficiente care face diferenţa pentru grupurile beneficiare.Share: