Pentru aprobarea proiecului de lege privind accesul publicului la informatia de mediu

Pentru aprobarea proiecului de lege privind accesul publicului la informatia de mediu
 


 Pentru aprobarea proiecului de lege privind accesul publicului la informatia de mediuSusţinem adoptarea doar parţială a proiectului de lege privind accesul la informaţie de mediu.

Din cele peste 21 de articole incluse în proiectul de lege, trebuie adoptate doar 6 articole care se referă la aspectele specifice ale domeniului de mediu. Restul articolelor reprezintă o repetiţie a prevederilor legii cu privire la accesul la informaţii 982/2000[1], iar o parte a prevederilor proiectului de lege stipulează garanţii mai inferioare sau reprezintă condiții mai restrictive celor care deja se conţin în legea privind accesul la informație.

 

A)    Normele unice ale proiectului de lege care trebuie reţinute în proiectul de lege:

1)      Art.3 Noţiuni principale cu referire la definiţii informaţii de mediu,

2)      Art. 14 Culegerea şi diseminarea informaţiei de mediu,

3)      Art.15 Rapoartele privind starea mediului,

4)      Art.16 Situaţiile excepţionale (oferirea informaţiei),

5)      Art.17 Calitatea informaţiei de mediu,

6)      Art.19 Bazale de date.

 

B)    Normele care se suprapun cu prevederile legii cu privire la accesul la informaţie:

Conform tabelului de mai jos este evident că normele privind procedurile de acces, aplicarea excepţiilor, accesul la justiţie, prevederea unor obligaţii de diseminare, modalităţile de accesare a informaţiei deja se conţin în legea actuală în mod exhaustiv.

 

 

Legea cu privire la accesul la informaţie

Proiectul de lege cu privire la accesul publicului la informaţie de mediu

1

Art.3. Legislaţia privind accesul la informaţie

Art.1 Scopul legii

2

Art 1 Obiectul de reglementare a prezentei legi

Art. 2 Obiectul de reglementare a legii

3

Art. 5 Subiecţii prezentei legi

Art 3 Noțiuni principale  - toate cu excepţie noţiunii de informaţia de mediu

4

Art 12 Solicitarea accesului la informaţiile oficiale, art 16 Termenele de satisfacere a cererilor 

Art 4 Solicitarea informaţiei de mediu

5

Art 13 Modalităţile accesului la informaţiile oficiale

Art 5 Furnizarea informaţiei de mediu

6

Art 14 Limba în care se vor prezenta informaţiile solicitate

Art 6 Limba de furnizare a informaţiilor

7

Art 11 Obligaţiile furnizorului de informaţii

Art 7 Facilitarea accesului, la cere la informaţie de mediu

8

Art 16 Termenele de satisfacere a cererilor de acces la informaţie

Art 8 Termenii

9

Art 17 readresarea cererilor, Art 19 refuzul accesului la informaţie

Art 10 respingerea solicitării de acces la informaţia de mediu

10

Art 7 Informaţiile oficiale cu accesibilitatea limitată, Art 19 refuzul accesului la informaţie

Art 11 Refuzul accesului la informaţie de mediu

11

Art 21 Dispoziţii generale privind apărarea dreptului de acces la informaţie, art 22 Atacarea pe cale judiciară a acţiunilor furnizorului de informaţii

Art 12 Atacarea pe cale extrajudiciară a acţiunilor furnizorului de informaţii

12

Art 23 Art 13 Atacarea pe cale judiciară a acţiunilor furnizorului de informaţii

Art 13 Atacarea pe cale judiciară a acţiunilor furnizorului de informaţii

13

Art 20  Art 18 Plăţi pentru furnizarea informaţiei

Art 18 Plăţi pentru furnizarea informaţiei de mediu

 

 

C)    Normele care lipsesc în calitate de garanţii pentru accesul la informaţie, prin urmare conferă o protecţie mai mică:

1)      Proiectul de lege nu conţine triplul test care garantează nivelul mai ridicat de protecţie pentru invocarea excepţiilor şi limitărilor (art 7 (1), art 7 (4))

2)      Protecţie mai adecvată a avertizorilor de integritate pentru divulgarea informaţiei de interes public major (art 7 (5)).

3)      Percepţia plăţilor si principiile de calculare a acestora sunt formulate mai exact şi previzibil, inclusiv cu garanţii mai mari pentru solicitanţii informaţiilor (art 20).

 

Share: