Politici sociale

Opinia CReDO cu privire la adoptarea Codului educa...

Opinia CReDO cu privire la adoptarea Codului educa...

Comentarii și propuneri la proiectul Codului ...

Comentarii și propuneri la proiectul Codului ...

Gruparea şi pachetul de servicii pentru copii...

Gruparea şi pachetul de servicii pentru copii...

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de l...

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de l...

Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la...

Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la...

Analiza Bugetară a Instituţiilor Adminis...

Analiza Bugetară a Instituţiilor Adminis...

Viziunea strategică a sectorului social î...

Viziunea strategică a sectorului social î...

Studiu de piață mediatică și a...

Studiu de piață mediatică și a...

Evaluarea opțiunilor de politici privind educ...

Evaluarea opțiunilor de politici privind educ...

Aparatul Parlamentului: analiza funcţional...

Aparatul Parlamentului: analiza funcţional...

Implicaţiile desfăşurării refe...

Implicaţiile desfăşurării refe...

Evaluarea oportunităților programelor de...

Evaluarea oportunităților programelor de...