Management

 
 

Management

    Managementul  în domeniul non-profit este un program axat pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale, oferă o abordare modernă a managementului public şi non-profit din perspectiva Noului Management Public şi Managementului Antreprenorial, facilitează schimbul de experienţă între participanţi şi oferă posibilitatea pentru găsirea partenerilor de lungă durată.
Cursul răspunde necesităţilor actorilor ce elaborează şi prestează servicii sociale, pentru ca aceştia  să elaboreze şi să ofere grupurilor ţintă servicii de calitate.

Programul este prezentat pe platforma:


şi este format din următoarele module :

1)    Întroducerea în sectorul non-profit 
2)    Structura democratică
3)    Managementul proiectului (metoda LFA)
4)    Managementul Financiar 
5)    Colectarea de fonduri(Fundraising) 
6)    Managementul Resurselor Umane 
7)    Marketing social 
8)    Marketing necomercial 
9)    Planificarea Strategică 
10)    Management Voluntarilor
11)    Psihologia managerială 
12)    Antreprenoriatul social