Servicii CReDO

 Training Dezvoltarea capacităţilor personale şi profesionale prin studii la CReDO e posibilă în următoarele domenii:
Advocacy şi Politici Publice
Programul este oferit persoanelor si reprezentanţilor organizatiilor neguvernamentale care promoveaza schimbările sociale. Participantii vor studia şi deprinde strategiile care contribuie la schimbarea relaţiilor sociale în interesul grupului beneficar pentru care lucrează.
Programul este prezentat pe platforma:
http://www.capacity-edu.eu/

Programul este format din următoarele module :
1)    Noţiunea Advocacy; (prezentare advocacy)
2)    Procesul Politicilor Publice
3)    Planificarea Advocacy;
4)    Analiza Politicilor Publice;
5)    Strategia Monitorizarea şi raportarea; (prezentarea dinamica)
6)    Strategia Conştientizarea prin mass-media;
7)    Strategia Lobby legislativ şi decizional;
8)    Elaborarea, Implementarea şi Evaluarea Politicilor Publice;
9)    Strategia Litigarea în interes public;
10)    Strategia Negocierea;
11)    Strategia Cooperarea şi construirea parteneriatelor; (prezentarea dinamică)

Dezvoltarea leadershipului

Programul sistematizează experienţa celor mai bune organizaţii şi personalităţi din Moldova şi din lume antrenate în activitatea de leadership civic. Programul este axat pe obţinerea rezultatelor practice şi oferă informaţie din perspectiva pragmatică.
 Persoanele participante vor avea o şansă reală de a aplica în practică leadershipul civic pentru realizarea schimbărilor sociale, vor avea posibilitatea să comunice cu cei mai buni experţi din Moldova şi vor deveni parte a unei comunităţi de persoane motivate de necesitatea schimbărilor sociale democratice. Participanţii la cursul avansat vor avea posibilitatea să-şi amelioreze capacităţile personale şi profesionale.
Programul este prezentat pe platforma: http://www.capacity-edu.eu/leadership/  şi este format din urmatoarele module :

1)    Fundamentele Leadershipului Civic/Основы Гражданского Лидерства
2)    Capacităţile personale în Leadershipul Civic / Персональные качества в гражданском Лидерстве
3)    Capacităţile profesionale în Leadershipul Civic/Профессиональные качества в Гражданском Лидерстве
4)    Leadershipul Democratic (Relatia Lider-Aderent) / Демократическое лидерство
5)    Formarea liderului: Coachingul si Mentoringul / Формирование лидера: Коучинг и Нaставничество
6)    Leadershipul Civic în Context Organizaţional / Гражданское Лидерство в Организационном контексте
Dezvoltarea capacităţilor manageriale
Managementul  în domeniul non-profit este un program axat pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale, oferă o abordare modernă a managementului public şi non-profit din perspectiva Noului Management Public şi Managementului Antreprenorial, facilitează schimbul de experienţă între participanţi şi oferă posibilitatea pentru găsirea partenerilor de lungă durată.
Cursul răspunde necesităţilor actorilor ce elaborează şi prestează servicii sociale, pentru   ca aceştia  elaboreze şi să ofere grupurilor ţintă servicii de calitate.
Programul este prezentat pe platforma http://www.capacity-edu.eu/management/index.php?lang=ro_utf8 şi este format din următoarele module :

1)    Întroducerea în sectorul non-profit / Введение в неправительственный сектор
2)    Structura democratică
3)    Managementul proiectului (metoda LFA) /Написание Проектов (метод LFA)
4)    Managementul Financiar / Финансовый Менеджмент
5)    Colectarea de fonduri(Fundraising) / Сбор Фондов (Fundraising)
6)    Managementul Resurselor Umane / Менеджмент Управления Персоналом
7)    Marketing social / Социальный Маркетинг
8)    Marketing necomercial / Некомерческий менеджмент
9)    Planificarea Strategică / Стратегическое Планирование
10)    Management Voluntarilor / Менеджмент Управления Волонтерами
11)    Psihologia managerială / Уравленческая психология
12)    Antreprenoriatul social / Социальное предпринимательство


Studiile on-line  se desfăşoară pe platforma :
http://www.capacity-edu.eu/