Comments and suggestions to the draft of Education Code

Comments and suggestions to the draft of  Education Code

Comentarii și propuneri la proiectul Codului Educației[EN]
Comentarii și propuneri la proiectul Codului Educației[RO]
Comentarii și propuneri la proiectul Codului Educației[RU]

 
 


Comentarii si propuneri la proiectul Codului Educatiei


Proiect: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1242
Propunerile generale:

-          Necesitatea accentuarii dezvoltarii atitudinii si competentelor active necesare pentru integrare si manifestare in societate,

-          Promovarea pluralismului si accesului pe piata serviciilor educationale a initiativelor si actorilor din sectorul privat,

-          Accentuarea autonomiei, in cadrul stabilit, a prestatorilor serviciilor educationale la capitolul conИ›inutul curiculei educationale si managementului financiar,

-          Instituirea mecanismelor autonome de evaluare a calitatii si a conformarii prestatorilor serviciilor educationale la volumul, calitatea si rezultatele educationale,

-          Asigurarea mobilitatii in cadrul sistemului educational al beneficiarilor serviciilor educationale,

-          Asigurarea drepturilor constitutionale in cadrul prestarii serviciilor educationale prin intermediul incluziunii si integrarii a reprezentantilor grupurilor vulnerabile si minoritare.   

Propunerile specifice:

1.      La art.1 modificarea scopului prin Realizarea dreptului la educatie a tuturor ca drept constitutional

2.      La art. 2(2) modificarea partiala prin Realizarea dreptului la educatie in conformitate cu si mai departe dupa text.

3.      La art. 3 introducerea unui termen nou: Educatia in citeva limbi concomitent (educatia bilingva sau multilingva)  educatia care are ca scop integrarea civica a reprezentantilor diferitor grupuri etnice si lingvistice din societate prin intermediul dezvoltarii competentelor lingvstice active de limba romana si cultivarea competentelor lingvistice ale limbilor forbite in Republica Moldova. Dezvoltarea competentelor lingvistice se realizeaza prin asigurarea ponderii in crestere a obiectelor din curicula educationala predate in limba romana si la solicitare in alte limbi.

4.      La art. 4 (2) modificarea prin Politica educationala are ca scop, modificarea a), b), c) prin: a) realizarea in practica a dreptului constitutional pentru fiecare, b) crearea si dezvoltarea capitalului uman, adica cetatenilor cu atitudini, deprinderi si cunostinte moderne si necesare pentru societate moderna, c) formarea cetateanului civic activ, practicant al valorilor general-umane, constiintei si identitatii europene, implicarii in viata comunitara si de familie.

5.      La art. 6, modificarea b) asigurarea calitatii si valorii publice a serviciilor educationale c) asigurarea accesibilitatii si incluziunii educationale, si completarea cu m) transparenta functionarii sistemului educationale, n) autonomia si descentralizarea prestatorilor serviciilor educationale si o) valoarea adaugata pentru serviciile educationale. 

Capitolul III Idealul si finalitatile educationale

6.      La art. 8, completarea cu i) cunoasterea activa a limbii romane si a limbii materne, modificarea b) cunoasterea activa a citorva limbi straine,

Capitolul IV Organizarea sistemului educatiei

7.      Modificarea art. 9 prin Sistemul educational reprezinta: 1) ansamblul institutiilor publice responsabil pentru elaborarea, coordonarea implementarii si evaluarea  politicilor educationale, 2) institutiilor publice si private pentru prestarea serviciiilor educationale formale si nonformale, 3) institutiilor societatii  pentru formarea deprinderilor, constiintei si atitudinii de apartenenta comunitara.

8.      Modificarea art 10, la f) complementaritatea si continuitatea educatiei formale, nonformale si informale, completarea cu j) valoarea adaugata contra costurile serviciilor educationale, 

9.      Modificarea art.11 (2) Statul garanteaza formarea si dezvoltarea competentei de comunicare eficienta in limba romana pentru fiecare, completarea cu 2-1) Statul garanteaza formarea si dezvoltarea competentei de comunicare activa in limba materna, 2-2) Statul garanteaza formarea si dezvoltarea competentei de comunicare activa in cel putin 2 limbi straine, din care una este limba engleza, modificarea alin. 7) prin 7-1) Statul asigura persoanele cu cerinte educationale speciale accesul la educatia in conditiile egale, alin. 7-2) Statul garanteaza conditiile pentru elevi si studenti cu performante remarcabile. Excluderea 8).

10.  Modificarea art. 12 (1) prin Fiecare are dreptul la acces la educatie si formare profesonal initiala..., excluderea alin. (3) si alun (4).

11.  Excluderea art. 13 (4)

12.  Modificarea art. 14 (1) Educatia se desfasoara in limba romana si concomitent in alte limbi. In conformitate cu standardele internationale si la solicitarea beneficiarilor, educatia in citeva limbi concomitent (educatia bilingva sau multilingva) este asigurata cu conditia ca ponderea limbii romane in curicula este suficienta pentru formarea competentele active. Prezenta si ponderea altor limbi in curicula este stabilita de Guvern in baza cererii partilor si copiilor si standardelor internationale.[1]

13.  Substituirea art 14(2) cu Educatia in citeva limbi concomitent (educatia bilingva sau multilingva) are la baza principiul interesului copilului de a urma un proces de instruire la primele trepte ale procesului educational, urmind pe parcursul treptelor educationale, ponderea limbei romane sa creasca in curicula educationala avind ca scop facilitarea obtinerii competentelor de comunicare activa in limba romana.

14.  Substituirea art 14(3) cu Introducerea educatiei bilingve sau multilingve se va realiza dreptat si diferentiat pentru copiii din diferite trepte educationale conform planului adoptat de Guvern pentru fiecare an in baza evaluarilor adecvate.

15.  Excluderea art 14(4). Continuarea textului in fisierul atasat mai jos. 

 [1] Introducerea notiunii de educatia in citeva limbi concomitent sau educatia bilingva, multilingvaMass Media

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1242

imagine: viatalibera.ro

 

Share: