Studiu de piață mediatică și accesul la mass-media în stânga Nistrului 2011

Studiu de piață mediatică și accesul la mass-media în stânga Nistrului 2011

Study on the Media Market and Access to Mass Media in the Left Bank Region of the Republic of Moldova / 2011[EN]
Studiu de piață mediatică și accesul la mass-media în stânga Nistrului / 2011[RO]
Исследование: Медиарынок и доступ к средствам массовой информации в левобережном регионе Республики Молдова / 2011[RU]


Studiu de piață mediatică și accesul la mass-media în stânga Nistrului 2011

În cadrul prezentului studiu este făcută o analiză a pieței mediatice din stânga Nistrului pentru anul 2011, fiind prezentate principalele surse de informare în masă, atât audiovizuale, cât și presa tipărită. De asemenea, studiul se referă și la aspectul accesului la mass-media pentru principalele grupuri etnice din regiune. La elaborarea studiului au fost folosite metode de cercetare cantitative și calitative, după tipul demersului acestea fiind investigative.

Datele utilizate în cadrul studiului au fost colectate prin observații directe în timpul celor 6 vizite efectuate în regiune (fiind vizitate oficii poștale, chioșcuri de presă, instituții media) în orașe precum Tiraspol, Tighina, Dubăsari, Râbnița. Au fost realizate o serie de interviuri nestructurate cu jurnaliști din regiune, reprezentând diverse instituții media (cele finanțate din mijloacele bugetului local, presa privată și cea din sectorul asociativ).

Share: