Evaluarea oportunităților programelor de sănătate mintală în Moldova

Evaluarea oportunităților programelor de sănătate mintală în Moldova

Оценка возможностей программ психического здоровья в Молдове[EN]
Evaluarea oportunităților programelor de sănătate mintală în Moldova[RO]
Evaluation of Opportunities of Mental Health Programs in Moldova[RU]Evaluarea oportunităților programelor de sănătate mintală în Moldova


Obiectivul raportului este de a oferi o evaluare comprehensivă a oportunităţilor de iniţiere şi implementare a programelor de sănătate mintală pentru copiii cu dizabilităţi din Moldova, cu referire  specifică la internatul pentru băieţi din Orhei. Raportul are ca scop să răspundă la următoarele întrebări: care este situaţia curentă a copiilor cu dizabilităţi, mai precis a copiilor cu dizabilităţi din şcoala din Orhei, care sunt politicile şi programele de stat curente în acest sens şi dacă acestea sunt efective şi adecvate atât pentru a începe programe de deinstituţionalizare a copiilor din Internatul pentru băieţi de la Orhei, cât şi pentru dezvoltarea în general a programelor sociale ce presupun integrarea copiilor cu dizabilităţi în societate. 


În cadrul raportului sunt utilizate mai multe metode de cercetare, cum ar fi: colectarea datelor şi statisticilor disponibile asupra situaţiei, după care reorganizarea şi analiza lor, interviuri extinse cu diverşi actori şi profesionişti implicaţi cu scopul obţinerii informaţiilor şi cunoştinţelor din prima sursă, cercetarea şi descompunerea diferitor date financiare privind bugetele şi alocaţiile, cercetarea şi colectarea informaţiei şi analizelor asupra legislaţiei privind programele sociale şi efectivitatea lor. În afară de aceasta, cercetarea a presupus revizuirea unui număr de surse disponibile, cât şi aplicarea observaţiei, analizei documentelor şi tehnicilor de evaluare.

Share: