Implicaţiile desfăşurării referendumului pentru introducerea predării obiectului Bazele Ortodoxiei în învăţământul preuniversitar

Implicaţiile desfăşurării referendumului pentru introducerea predării obiectului Bazele Ortodoxiei în învăţământul preuniversitar

Implications of the Referendum for Introducing the Object “Fundamentals of Orthodoxy” into Pre-University Education[EN]
Implicaţiile desfăşurării referendumului pentru introducerea predării obiectului Bazele Ortodoxiei în învăţământul preuniversitar[RO]
Предпосылки проведения референдума по вопросу введения преподавания предмета «Основы православия» в школы[RU]


  1. Implicaţiile desfăşurării referendumului pentru introducerea predării obiectului Bazele Ortodoxiei în învăţământul preuniversitar

  2. Înregistrarea grupului pentru organizarea referendumului s-a realizat cu încălcarea procedurii de iniţiere a actului decizional în baza legii 239, art. 8 (etapele asigurării transparenţei), art. 9 (termenii) pe motivul că părţile interesate trebuie anunţate despre iniţierea procesului decizional cu 15 zile înaintea datei de examinare şi adoptare a deciziei. Încălcarea procedurii de anunţare a şedinţei  CEC care în baza Codului Electoral art.25 (2) (şedinţele CEC) trebuie să aibă loc cu 48 de ore înaintea şedinţei. 

  3. Lipsa de transparenţă în procesul decizional are efecte negative asupra calităţii procesului decizional, ştirbeşte imaginea autorităţii publice şi privează părţile interesate să contribuie cu recomandări şi opinii asupra obiectului actului decizional.

Share: