Gruparea şi pachetul de servicii pentru copii cu necesităţi educaţionale speciale

Gruparea şi pachetul de servicii pentru copii cu necesităţi educaţionale speciale

Grouping and package of services for the children with special educational needs[EN]
Gruparea şi pachetul de servicii pentru copii cu necesităţi educaţionale speciale[RO]
Gruparea şi pachetul de servicii pentru copii cu necesităţi educaţionale speciale[RU]
Gruparea şi pachetul de servicii pentru copii cu necesităţi educaţionale speciale 


Acest document are 2 obiective: trecerea în revistă a experienţelor internaţionale cu referire la finanţarea incluziunii educaţionale pentru copii cu necesităţi educaţionale speciale prin formulă şi gruparea copiilor cu necesităţi educaţionale speciale (SEN) cu atribuirea unui pachet de servicii de suport relevante.

 Gruparea copiilor cu SEN s-a produs în baza metodologiei elaborate de un grup de experţi practicieni din toate organizaţiile implicate în educaţia incluzivă din Republica Moldova. Rezultatul grupării este bazat pe necesităţile de servicii de suport pentru incluziunea educaţională. Sunt propuse 4 categorii generice. Pentru fiecare categorie se atribuie pachetul de sericii de suport pentru integrarea eficientă în procesul de educaţie. Rezultatul final este descris şi prezentat în Capitolul 2 în tabel.

 În acest raport găsim o trecere în revistă a principalelor modele de finanţare din experienţa regională şi internaţională. Share: