Justiţie
Responsabilitatea instituțională a Procuraturii

Scopul acestui raport este de a prezenta o analiză detaliată a sistemului de evaluare a performanțelor instituționale ale Procurat...

1 07.2014
Cu privire la răspunderea disciplinară a judecător...

Cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor

6 11.2013
Privind aprobarea pr. de lege pentru modificarea şi completa...

1. Sancţionarea consumatorului servicii pornografiei infantile, 2. Sancţionarea accesului neautorizat informaţional, 3. Extinderea m...

16 10.2013
Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Avocatul popor...

Susţinem aprobarea proiectului de lege. Propunem cîteva modificări

4 09.2013
Analiza independenţei instituţionale a unor autorit...

Analiza independenţei instituţionale a unor autorităţi şi instituţii publice responsabile de implementarea politicilor ...

18 09.2013
Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea...

Salutăm includerea criteriilor de reputaţie bună, însă propunem îmbunătăţiri. Nu susţinem o parte di...

19 06.2013
Сu privire la aprobarea modificărilor şi completăr...

Cu privire la aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in unele hotariri ale Guvernului(modificarea structurii și efectivului limi...

27 02.2013
Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificar...

În opinia noastră, proiectul de lege nu poate fi susţinut, pentru că foloseşte mecanisme inadecvate pentru a atinge obiective...

16 01.2013