Resurse umane


                                                              Resurse umane 

Consultanţa pentru evaluarea capacităţilor instituţionale include şi pe cea a resurselor umane, fără de care nu pot fi concepute obiectivele strategice şi funcţiile generice ale instituţiei evaluate. Obiectivele strategice ale instituţiei dictează necesitatea prezenţei anumitor capacităţi, sisteme şi sistemelor cheie necesare pentru realizarea obiectivelor instituţiei.  Din perspectiva obiectivelor studiilor deja efectuate, realizarea funcţiilor care le revin instituţiilor consultate sunt necesare realizarea a cel puţin 4 precondiţii:

a)     prezenţa clară a rolului de leadership (conducerii) în formularea viziunii, obiectivelor strategice asupra sectorului şi coordonării active în implementărea acestora prin intermediul subpoliticilor de către Direcţiile  în domeniile mai înguste subsectoriale (bazate pe o clasificare generală),

b)    existenţa resurselor umane suficiente, competente, cu capacităţi profesionale relevante în raport cu specificul realizării obiectivelor strategice şi] a condiţiilor instituţionale necesare pentru valorificarea potenţialului acestora,

c)     crearea facilităţilor instituţionale (sisteme şi resurse informaţionale, date statistice, tehnici inclusiv programe de modelare, prognozare, etc), posedarea tehnologiilor avansate în exercitarea funcţiilor ministeriale sau instituţionale,

d)    dispunerea (în virtutea funcţiilor statutare sau în cooperare cu alte instituţiii de formulare a politicilor) de instrumente de politici necesare pentru realizarea obiectivelor strategice.

CReDO poate contribui la construirea capacităţilor resurselor umane ale instituţiei consultate.