Analiza independenței sistemului judiciar a regiunii transnistrene

Analiza independenței sistemului judiciar a regiunii transnistrene

Анализ соблюдения независимости судебной системы приднестровского региона[EN]
Анализ соблюдения независимости судебной системы приднестровского региона[RO]
Анализ соблюдения независимости судебной системы приднестровского региона[RU]

 

 

Analiza independenței sistemului judiciar a regiunii transnistrene din Republica MoldovaRecomandări generale

Privind măsurile de detenție preventivă / concluzii


1. Arestul preventiv ar trebui să fie redus la 48 de ore. De introdus  arestul la domiciliu
în calitate de măsură  alternativă viabilă pentru detenția privativă de libertate.
2. Introducerea sistemului de justiție juvenilă/unui set de măsuri preventive speciale și de reeducare pentru minori ar trebui să fie o prioritate.
3. Abținerea de la aplicare și suprimarea măsurii de la art. 78 CCP - reținere și arestare - ca opțiune implicită pentru orice non-rezident din Transnistria.
4. Efectuarea investigației efective ale acuzațiilor de maltratare pe malul stâng și aducerea în fața justiției pe cei responsabili.
5. Arest
ordonat de către judecătorul de instrucție.

Independența judecătorilor și a sistemului judiciar


1. Eliminarea oricărei influențe din deciziile executive cu privire la detenție;
2. Efectuarea reforma și îmbunătățirea sistemului de auto-administrare a sistemului judiciar, în scopul de a-l elibera de sub influența organele de decizie ale executivului / puterea prezidențială de sarcinele, cum ar fi disciplina și încurajarea, prin crearea unui
consiliu judiciar independent  cu puteri, cum ar fi selectarea și promovarea judecătorilor și aplicarea măsurilor disciplinare; în special, pentru a elimina atribuțiile organelor  superioare ale sistemului judiciar și ale organelor judiciare, care contravin independenței sistemului judiciar și a judecătorilor.
3. Implementarea controlului societății civile  și transparenței comunității judiciare.
4. Reforma numirii judecătorilor, eliminând rolul ramurii executive la etapa finală. Minimum, pentru a stabili un mecanism de selecție, care  va fi atribuit cu un rol major independent de executiv și de corpul legislativar include o cantitate semnificativă de judecătorii aleși în acest corp de colegii lor și reprezentanți ai societății civile..
5. Abținerea de la numirea temporară a judecătorilor, care e susceptibilă de abuzuri și consolidarea modelului numiri pe viață al mandatului judecătorilor; efectuarea unui concurs deschis, transparent și direct accesibil pentru posturile
vacante de judecător în proceduri care implică soluții de la președinții instanțelor și autorităților executive; asigurarea transparenței tuturor deciziilor privind numirile judiciare;
6. Asigurarea unui al doilea nivel de instanțe judecătorești, cum ar fi Curtea de Apel, spre examinarea profundă și detaliată ale aspectelor juridice și de fapt ale cauzei.
7. Revizuirea  examinării formale ale căilor de atac. Judecătorii trebuie să fie dispuși să lucreze cu ambele părți, concentrându-se pe probleme de drept și de fapt importante care ar putea schimba potențial natura sentinței. Recursul nu face neapărat imediat după audiere, astfel că judecătorul să dispună de suficient timp pentru a studia problemele ridicate. Rezultă că inculpații să fie prezenți la audierea  cazului său în apel.
8. Distribuirea cazurilor între judecători pe baza de pe cît mai posibile obiective și criterii transparente stabilite în prealabil de lege sau prin acte speciale, în baza legii, de exemplu, carta de nave, cel mai bine este le distribuie în mod aleatoriu. Excepții trebuie să fie rezonabilă;
9. Furnizarea de formare profesională pentru judecători, în scopul de a eradica practica, care lasă impresia părtinirii acuzatorului.
10. Furnizarea de formare pentru procurori, în special cu obligațiile care le revin, în scopul de a le familiariza cu instrumentele juridice internaționale în vederea asigurării drepturilor și libertăților fundamentale.
11. Minimizarea intervenției serviciilor de securitate  în sistemul judiciar de pe malul stîng.
12. Informarea populației în privința  drepturilor și libertăților fundamenale, precum și posibilitățile de protecției și  aplicație pe ambele maluri ale Nistrului.
13. Crearea și asigurarea unor condiții și mecanisme pentru a maximiza accesul publicului de pe malul stîng la  sistemului juridic și judiciar național.
14. Eliminarea  mențiunii pedepsei cu moartea din Codul penal.
15
Eliminarea referirii la președinte ca fiind un garant al independenței sistemului judiciar și a normelor constituționale.

Mass Media

imagine: reporterntv.ro

Share: